ทำไมต้องเข้าชมสักครั้งในชีวิตนอกเหนือจากการที่จะได้ศึกษาศิลปะ ปรัชญาในด้านคุณงามความดีแล้ว ปราสาทสัจธรรม สถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 อันมีอยู่ไม่มากนักในเมืองไทยที่มีการออกแบบให้หลุดไปจากสถาปัตยกรรมไทยเดิม และการทำงานด้วยกรรมวิธีแบบโบราณที่ไม่สามารถหาดูได้จากที่อื่นๆ เช่น การเข้าลิ่ม เข้าเดือย หางเหยี่ยว ลูกตะปูไม้ชุบยางไม้อันเป็นภูมิปัญญาไทยโบราณ อีกทั้งไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น พลาสติก ปูน มาเกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นประสบการณ์สำคัญครั้งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ได้เกิดมาและมีโอกาสได้ร่วมสร้าง สิ่งมหัศจรรย์และมรดกของชาติและโลกชิ้นสำคัญนี้สืบไปรับสมัครจดหมายข่าว Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing


จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์ 56789
ติดต่อเรา โทรศัพท์ 038-367229 ถึง 30
แฟกซ์ 03836-7845
อีเมล contact@sanctuaryoftruth